Usein kysyttyä

Miten myyntihinta määrittyy?
  • käy yhdessä asiakkaan kanssa läpi välittäjien hintaseurantapalvelun alueella toteutuneet myyntihinnat.
  • alueellisen kilpailutilanteen läpikäynti myynnissä olevien vastaavien asuntojen osalta
  • taloyhtiöön tehdyt ja tulossa olevat remontit
  • asunnon kunto ja tehdyt remontit
  • oikean myyntihinnan muodostaminen
Miten paljon maksan välityspalkkiota?

Jokainen myyntikohde on yksilöllinen, kannattaa käyttää välittäjä asunnossa tai kiinteistössä ja kysyä välityspalkkiotarjousta.

Asuntoarvio on ilmainen eikä veloita mihinkään.

Mikä on Hitas?

Hitas on Helsingissä käytössä oleva asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä, jonka tarkoituksena on turvata, että asuntojen hinnat perustuvat niiden todellisiin tuotantokustannuksiin. Enimmäishinnan sääntely kohdistuu sekä uusiin että vanhoihin Hitas-asuntoihin. Hitas-rekisteriä ylläpitää ja jälleenmyyntiä valvoo kiinteistöviraston asunto-osasto. Hitas-asuntoja voivat ostaa vain yksityishenkilöt, eivät yritykset. Hitas-asuntoja voi yhdellä henkilöllä olla omistuksessaan vain yksi kerrallaan.

Mikä ero on kauppahinnalla ja velattomalla kauppahinnalla?

Kauppahinnalla tarkoitetaan kaupanteossa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvia lainaosuuksia.

Velattomalla hinnalla tarkoitetaan kohteen hintaa, joka sisältää sekä myyjälle maksettavan kauppahinnan että mahdollisen kohteeseen jo kohdistuvan lainaosuuden.

Paljonko varainsiirtoveroa maksetaan?

Varainsiirtovero on vero, joka maksetaan kiinteistön tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta.

Varainsiirtovero tunnettiin vuoteen 1997 asti leimaverona. Vero on 2,0 % asunto-osakeyhtiön osakkeiden ja 4 % kiinteistöjen myyntihinnasta.

Alle 40-vuotiaan ensiasunnon ostajan, joka ei ole aiemmin omistanut yli 50 % asunto-osakkeesta tai kiinteistöstä, ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Miten ostotarjous tehdään?

Asunnon ostotarjous tulee tehdä kirjallisena. Vain kirjallista tarjousta suositellaan. Välitysliikkeeltä saa ostotarjouslomakkeita tarjousten tekemistä varten. Välittäjä voi myös täyttää tarjouksen puolestanne netissä ja lähettää sen sähköpostiinne jonka voitte allekirjoittaa sähköisesti pankkitunnuksin. Kätevää ja nykyaikaista!

Tarjousasiakirjassa tulee aina määritellä kaikki ehdot; hinta, vapautuminen, purkavat ehdot, käsiraha tai sopimussakko, jne. Tarjouksen voimassaoloaika on aina määriteltävä. Kirjallinen ostotarjous on aina sitova.

Paljonko maksetaan käsirahaa? Mikä on sopimussakko?

Tarjouksen vahvistamiseksi ostaja voi maksaa käsirahan, joka voi olla enintään 4 % kauppahinnasta. Tällä tehostetaan sopimuksen sitovuutta siten, että toisen osapuolen vetäytyessä sovitun asuntokaupan tekemisestä, aiheutuu vetäytyvälle osapuolelle velvollisuus maksaa sopimussakkoa. Käsirahan maksetaan välitysliikkeen tilille.

Vakiokorvaus on puolestaan tarjoukseen liitetty ehto siitä, että tarjouksen tekijä sitoutuu maksamaan vakiokorvauksen suuruisen korvauksen myyjälle, jos vetäytyy tarjouksestaan sen jälkeen kun se on osapuolten kesken hyväksytty. Myyjän hyväksyessä tarjouksen tulee myös myyjä velvolliseksi maksamaan käsirahan- tai vakiokorvauksen suuruisen korvauksen ostajalle, jos myyjä vetäytyy hyväksymästään tarjouksesta.

Missä myytävät asunnot näkyy?

Kohteiden nettinäkyvyys on Etuovessa, Oikotiellä sekä omat sivumme Kahdeksaspäivä.fi.

Mitä yhtiön papereita tarvitaan asunnon myynnissä?

Isännöitsijäntodistus on liitteineen asunto-osakekaupan tärkein asiakirja. Isännöitsijäntodistus on asiakirja taloyhtiön ja osakehuoneiston tiedoista, jonka voi antaa yhtiön isännöitsijä tai poikkeustapauksissa hallituksen puheenjohtaja. Isännöitsijäntodistuksesta käy ilmi mm. osakkeen omistaja, yhtiön ja osakkeen lainat ja lainaosuudet, tiedot tehdyistä ja tulevista remonteista, tontin omistuksesta jne. Isännöitsijäntodistuksen liitteet asuntokaupassa ovat mm.: yhtiöjärjestys, tasekirja (edellinen täysi tilikausi), PTS/KTS, energiatodistus, mahdolliset kuntoraportit.

Apua! putkiremontti/ LVI saneeraus ja mikä ihmeen lyhennys on LVIS ?!

Lyhenne tulee sanoista lämpö-vesi-ilma. Tuttavallisesti putkiremontiksi kutsutussa toimenpiteessä uusitaan talon keskeinen talotekniikka. Asiasta käytetään usein myös termiä linjasaneeraus. Laajempi saneeraus, LVIS-lyhennys tarkoittaa: lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköremonttia.

Ostin edulliseen hintaan ja tein Annen kanssa hyvät kaupat! Entäpä myyntivoittoverotus?

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos kiinteistö, arvopaperit, kuten asunto-osakkeet ja pörssiosakkeet, tai muun irtain omaisuus myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä se on hankittu. Luovutusvoitosta on mahdollista tehdä vähennyksiä kuluista, jotka ovat aiheutuneet sen hankinnasta, säilyttämisestä tai myynnistä. Tällaisia kuluja voivat olla esim. välityspalkkio, varainsiirtovero ja lainhuudatusmaksu. Myyntivoitosta maksetaan joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta veroa pääomatuloveroprosentin mukaan 30 prosenttia, 30 000 euroa ylittävältä osalta 33 prosenttia.

Jos asunto tai kiinteistö on ollut yhtäjaksoisesti omistuksessa ja samaan aikaan omassa asumiskäytössä vähintään kahden vuoden ajan, myynnin yhteydessä kertyvästä mahdollisesta myyntivoitosta ei tarvitse maksaa myyntivoittoveroa.
Lisätietoja: www.vero.fi

Mitä eroa on kuntoarviolla ja kuntotutkimuksella? Mikä on kosteuskartoitus?

On suositeltavaa että myyjä teettää kiinteistöön kuntotarkastuksen ennen myynnin aloitusta. Myös myyjä sekä ostaja voivat teettää tämän yhdessä.

Kuntoarviossa selvitetään kohteen kunto ja mahdolliset korjaustarpeet, rakenteisiin kajoamatta, visuaalisiin havaintoihin perustuen. Yleensä tehdään myös pinnallisia mittauksia. Kuntoarvio on hyvä teettää asiantuntijan toimesta ja siitä pitää saada kirjallinen raportti.

Kuntotutkimus on kuntoarviota perusteellisempi tutkimus, ja sitä tehdessä mennään tarpeen vaatiessa jopa rakenteiden sisälle.Kuntoarvion  ja kuntotutkimuksen tarkoituksena on tuottaa myyjälle sekä ostajalle tarvittavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Kerrostalo huoneistoihin voi tarvittaessa teettää kosteuskartoituksen esim. kylpyhuoneeseen, saunaan ja keittiön.

Asunto-osakkeen tarkastuksessa voidaan tarvittaessa tehdä kosteusmittaus. Kohteena ovat märkätilat ja muut tilat, joissa on vesipiste, kylpyhuone, sauna ja keittiö.

Entäpä mistä näkee taloyhtiön tulevia remontteja?

PTS tarkoittaa pitkän tähtäimen (kunnossapito)suunnitelmaa. PTS -ehdotus laaditaan tavallisesti kuntoarvioiden perusteella. Kuntoarvio ja PTS yhdessä antavat kokonaiskuvan taloyhtiön kunnosta, tulevaisuuden korjaustarpeista ja niiden arvioiduista toteuttamisajankohdista.  Vuonna 2010 voimaan tulleen asunto-osakeyhtiölain mukaan kaikkien taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä kirjallinen selvitys seuraavan viiden vuoden korjaustarpeista.

Soita ja kysy lisää:

Ota yhteyttä!

Ole hyvä ja täytä sähköinen tilauslomake tai soita niin olen sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Soita Annelle tai lähetä viesti